Om onduidelijkheid te voorkomen lees je hieronder onze algemene voorwaarden:

 • Hoogstraten Service is de opdrachtnemer.
  Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam HService | KvK-nummer 86883747.
 • Een offerte-aanvraag is vrijblijvend.
 • De offerte wordt schriftelijk aangeboden.
 • Wanneer je als opdrachtgever akkoord gaat met de offerte vragen wij een schriftelijke bevestiging, hierna wordt er overgegaan tot levering en/of dienst. 
 • Onze betalingstermijn bedraagt 8 dagen na factuurdatum.
 • De opdrachtgever betaald binnen de afgesproken betalingstermijn op het rekeningnummer van de opdrachtnemer.
  Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de betalingstermijn kan de opdrachtnemer de levering uitstellen.
  Eigendom gaat pas over na betaling van de factuur.
 • Bij annulering van instructie of cursus binnen 24 uur voor aanvang is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 • Hoogstraten Service biedt haal en brengservice op eigen risico.
 • Hoogstraten Service is niet aansprakelijk voor schade tijdens instructie door toedoen van derde.